พิมพ์
หมวด: เอกสารเผยแพร่งานวิจัย
ฮิต: 2091

รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

All Arrow0004ชุด “เศษส่วน แสนสนุก” ประกอบการเรียนรู้นิทานผจญภัย ก้าวไปด้วยความดีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย นางสมฤดี สุปิยพันธุ์
All Arrow0004ชุด “แก้โจทย์ปัญหาคณิต เพื่อชีวิตที่พอเพียง” ประกอบการเรียนรู้นิทานผจญภัย ก้าวไปด้วยความดีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย นางสมฤดี สุปิยพันธุ์