รายชื่อครูเข้ารับการอบรมกับทางหน่วยพัฒนาครู
เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์

All Arrow0004 614182001 รุ่น 1 
All Arrow0004 614182001 รุ่น 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว.21-22/2560)
All Arrow0004 รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
All Arrow0004 รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์โฮเต็ล 1 ถ ลีพัฒนา สาย 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

All Arrow0004 รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 1204/79 ถ.ปากนคร ต.คลัง นครศรีธรรมราช 
All Arrow0004 รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะลีการ์เด้นส์ พลาซ่า โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     รุ่นที่ 5 
     รุ่นที่ 6


LogBook002 012

public relations F4 3 All

Saladan gif